Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

Varmt välkommen till Livsmedelsverkets Vintermöte 2019.

Livsmedelsverkets GD Annica Sohlström inleder mötet klockan 9.40.

Förmiddagen ägnar vi åt Lancet rapporten om hälsosamma kostvanor, miljömässigt hållbart system för produktion av livsmedel. Line Gordon forskare och direktör för Stockholm Resilience Center berättar om hur vi kan få till en hållbar konsumtion och hållbar livsmedelsproduktion.

Därefter kommer Emma Hansson, Rådgivare miljö på Livsmedelsverket pratar om klimatanpassning i Livsmedelssektorn.

Cyanobakterier i dricksvattnet, Sandra Strandh Statsinspektör på Livsmedelsverket berättar om SLV:s stöd till dricksvattenproducenter.

Matsvinn och säkra livsmedel är högaktuella ämnen. Karin Fritz projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn och Anna Wedholm, tf teamchef, båda från Livsmedelsverket berättar om möjligheter och hinder inom området.

Före lunch hinner vi med Nyckelhålsmaskinen – verktyg för företagare att använda och beräkning av näringsdeklaration. Veronica Öhrnvik, projektledare Livsmedelsverket, för regeringsuppdraget Nyckelhålet berättar om det.

Under eftermiddagen fortsätter vi med att livsmedelsföretag från olika branscher berättar om sina erfarenheter och arbetet med miljö, hälsa och klimatanpassning. En panel med företagare och Livsmedelsverket diskuterar frågorna.

Vi avslutar klockan 16.00.

Välkommen!

Senast granskad 2019-02-08