Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde. 

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

 • Mötesplats livsmedelsförsörjning

  En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla ska kunna få tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar. Vi belyser frågan från nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.  Vilka utmaningar finns för myndigheter och privata aktörer nu när planeringen för civilt försvar är återupptagen? Vilka möjligheter finns och hur kan vi tillsammans bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning?

 • Nödvattendagar

  Under hösten 2017 lanserar Livsmedelsverket en Guide för nödvattenförsörjning vid 14 kostnadsfria seminarier.

 • Måltidsdagar 2017 - Vi ses igen nästa år!

  Årets tema: Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle. Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de!

 • Kurskatalog livsmedelskontroll

  Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

 • BTSF - Better Training for Safer Food

  Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2017-03-03