Hepatit A i färska dadlar - frågor och svar

Färska dadlar misstänks vara orsaken till att tio personer smittats med hepatit A sedan slutet av februari. Alla som smittats uppger att de ätit färska dadlar från Iran.

Sedan slutet av februari har hittills tio personer smittats med hepatit A-virus. Utbrottet började i slutet av februari och de flesta blev sjuka i mars. Den senaste personen konstaterades sjuk i mitten av april. Det går därför ännu inte att säga att utbrottet är över.

Varför misstänks dadlar ligga bakom utbrottet?

De som blivit sjuka har gemensamt att de har ätit dadlar från Iran. Däremot har inga analyser hittills visat hepatit A-virus i de dadlar som personerna ätit. Därför är i dagsläget inget varumärke av dadlar särskilt utpekat eller misstänkt, men analyserna fortsätter.

Att spåra smitta är svårt. Viruset är svårt att hitta eftersom det kan vara ojämnt fördelat på dadlarna. Det kan finnas i en liten del av en förpackning samtidigt som resten inte är förorenat med viruset.

Varför stoppas inte försäljningen av dadlar?

Det rör sig hittills om ett begränsat antal personer som drabbats och utbrottet ser ut att minska i omfattning. Att i dagsläget stoppa all försäljning av dadlar skulle därför vara en stor åtgärd i förhållande till den låga risken att bli smittad.

Vad är hepatit A-virus?

Hepatit A är ett virus som orsakar leversjukdomen hepatit A, en inflammation som ger gulsot. Det tar flera veckor från smittotillfället innan symtomen uppstår.

De första symtomen på gulsot orsakad av hepatit A är feber, trötthet, magsmärtor, illamående, och kräkningar. 

Hepatit A-virus dör av värme, upphettad mat minskar därför risken att bli sjuk. Vaccination mot Hepatit A skyddar mot gulsot som orsakas av hepatit A-virus i maten.

Virus

Senast granskad 2019-05-10