Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kronfågel Harlösa


Anläggningsnummer

6466

Postadress

Industrivägen 10, 241 65 HARLÖSA

Kommun

ESLÖV

Län

SKÅNE

Kategori

MM MSM

Övrig verksamhet

II-CP CS(i)

Djurslag

A

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket