Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Brohage Kött


Anläggningsnummer

795

Postadress

Brohage 1, 511 95 Öxabäck

Kommun

MARK

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp)

Djurslag

B O P wU wL

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket