Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Sörby Gårds vilthanteringsanläggning


Anläggningsnummer

780

Postadress

c/o Lars Danielsson, Styrstad Sörby 2, 605 92 NORRKÖPING

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

O wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket