Tillbaka till Kött från frilevande vilt

MHK Foods AB


Anläggningsnummer

543

Postadress

Göteborgsvägen 3, 445 57 Surte

Kommun

ALE

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf)

Djurslag

B C O wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket