Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Brohage Kött


Anläggningsnummer

795

Postadress

Brohage 1, 511 95 Öxabäck

Kommun

MARK

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P wU wL

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket