Handbok ska hjälpa företag minska matsvinnet

2023-06-01

Livsmedelsverket har tagit fram en ny handbok som ska hjälpa företag inom detaljhandeln att minska sitt matsvinn. Målet är att underlätta och spara tid åt företagen. En verksamhet som minskar sitt matsvinn utnyttjar både de egna och jordens resurser bättre - samtidigt som lönsamheten kan öka.

Matsvinn är mat som går bra att äta men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Svinn och förluster behöver minska i hela livsmedelskedjan. Där har kök, restauranger och livsmedelsbutiker en viktig roll att spela. Kanske framförallt att för att de kan vara goda förebilder och förmedla kunskap till konsumenter. Men också för att de kan ställa krav på producenterna vad gäller förpackningar, hållbarhet och andra faktorer som påverkar matsvinnet.

– Många vet inte var de ska börja, särskilt inte små och medelstora företag, och vi hoppas att den här handboken kan ge lite vägledning och inspiration. Det finns mycket att vinna på att arbeta med de här frågorna i verksamheten, säger Josefine Larsson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Inom detaljhandeln ryms många olika verksamheter, såsom olika kök, restauranger eller livsmedelsbutiker. Det finns många anledningar till att mat slängs inom dessa verksamheter. Det kan till exempel handla om okunskap eller oro för att livsmedel som skulle kunna ätas kanske inte är säkra. Det kan också bero på bristande rutiner. Många av dessa faktorer går att påverka.

I den nya handboken, som kompletterar andra existerande stödmaterial, finns många handfasta tips på rutiner som minskar matsvinnet samt hur man kan engagera både anställda och kunder. Handboken lyfter också vilka regler och riktlinjer som kan vara bra att tänka lite extra på när man arbetar för minskat matsvinn.

– Förhoppningen är att fler företag kan komma igång med arbetet att minska sitt matsvinn, avslutar Josefine Larsson.

Fakta om matsvinn

I dag slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. När mat slängs har jordens resurser, som energi, vatten och mark använts helt i onödan och det globala matsvinnet står för 8-10 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet. Varje åtgärd som bidrar till ett minskat matsvinn räknas.