Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Gotlands Slagteri AB


Anläggningsnummer

078

Postadress

Lundbygatan 6, 621 41 Visby

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

III-SH IV-GHE V-MP V-MM XIII-PP(st)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket