Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Faringe Kött & Slakt AB


Anläggningsnummer

003

Postadress

Karlsberg, 744 92 Huddungeby

Kommun

HEBY

Län

UPPSALA

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

B C O S P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket