Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Gotlands Slagteri AB


Anläggningsnummer

078

Postadress

Lundbygatan 6, 621 41 Visby

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-SH III-SH I-CP IV-GHE XIII-PP(st)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket