Livsmedelsverket föreslår maxhalt för koffein i energidrycker

2018-12-14

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att begränsa tillgången på energidrycker och koffeintaget hos barn. Slutsatsen är att en maxhalt av koffein i energidrycker skulle kunna minska risken för att någon får i sig stora mängder koffein via energidryck. I åldersspannet 11-18 år är dock konsumtionen av energidryck låg och det är vanligare att barn och unga får i sig koffein från kaffe, te och coladryck.

Energidrycker innehåller ofta höga halter koffein och det finns en oro över hur det påverkar barn och unga. Livsmedelsverket har därför på uppdrag av regeringen utrett behovet av att begränsa tillgången av energidrycker och koffeinintag hos barn och unga.

Utrett olika åtgärder

I arbetet har Livsmedelsverket, bland annat utifrån undersökningar om hur mycket energidryck ungdomar dricker, utrett olika åtgärder. Några exempel är att införa åldersgräns, genomföra informationsinsatser till konsumenter samt möjligheten att begränsa i marknadsföringen av energidrycker.

- Undersökningen Riksmaten ungdom visar, kanske överraskande för många, att konsumtionen av energidryck är låg i åldersspannet 11-18 år. Det är faktiskt vanligare att barn och unga får i sig koffein från kaffe, te och coladryck, säger Anna Wedholm teamchef på Livsmedelsverket.

Måttlig konsumtion inte farlig

Energidrycker har under åren också utretts av forskare över hela världen. Resultaten är samstämmiga - en måttlig konsumtion av energidryck är inte farlig. Vården i Sverige har inte heller fått in rapporter om allvarliga fall av koffeinförgiftning. Däremot kan personer som dricker stora mängder uppleva obehagliga effekter av koffeinet.

- En maxhalt av koffein i energidrycker innebär att dryckerna inte får innehålla överdrivet höga koncentrationer av koffein. Det skulle kunna minska risken för att någon får i sig stora mängder koffein via energidryck, säger Anna Wedholm.

Motsvarande regelverk finns redan i bland annat Tyskland och Danmark.

Koffein från kaffe, te och coladrycker

Många butiker och butikskedjor följer idag branschens frivilliga femtonårsgräns för energidrycker. Livsmedelsverket bedömer att denna lösning fungerar tillfredsställande. Men att införa en tvingande åldersgräns är inte rätt lösning då energidrycker endast utgör en liten del av det totala koffeinintaget.

- Det är önskvärt att minska risken för överintag av koffein. Tonåringar, särskilt gymnasieelever, kan få i sig ganska stora mängder koffein. Men i koffeinet kommer alltså inte i första hand från energidrycker utan från kaffe, te och coladrycker, säger Anna Wedholm teamchef på Livsmedelsverket.

Om energidryck och koffein

  • Det finns ingen vedertagen definition av vad energidryck är, men oftast avses söta läskedrycker som innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.
  • Koffeinhalten i en burk energidryck motsvarar ofta ungefär en kopp kaffe, men det finns även burkar med högre koffeininnehåll. 
  • Stora mängder koffein kan leda till sömnproblem, huvudvärk, ångest, oro, yrsel och hjärtklappning.
  • Barn och ungdomar väger oftast mindre än vuxna och är inte heller lika vana att få i sig koffein, vilket gör att unga lättare får negativa effekter av koffein än vuxna.

Länkar

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets pressjour
018-17 53 40