Bekämpningsmedelsrester

Den offentliga kontrollen av rester av bekämpningsmedel görs på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket är ett nationellt referenslaboratorium (NRL) för bekämpningsmedel i livsmedel och foder.

Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot skadedjur, ogräs och mögel. Samtidigt kan de vara skadliga för människa och miljö. Därför måste användningen av bekämpningsmedel regleras och kontrolleras.

Analysmetoderna är ackrediterade och huvudsakligen baserade på så kallade multimetoder, där flera hundra bekämpningsmedel kan analyseras samtidigt i ett prov med LC-MS/MS och GC-MS/MS. Kontrollen av bekämpningsmedelsrester omfattar idag ca 550 aktiva ämnen varav största delen analyseras med hjälp av multimetoder för frukt och grönsaker, spannmål och animaliska livsmedel.

För att den offentliga kontrollen ska vara tillförlitlig och kostnadseffektiv pågår ett kontinuerligt arbete med att förenkla och förbättra de befintliga metoderna. De befintliga multimetoderna utvidgas årligen med nya bekämpningsmedel.

För att upptäcka otillåten användning eller nya bekämpningsmedel som inte ingår i de ackrediterade multimetoderna screenas ett antal prov med högupplösande teknik.

Vi utför även uppdragsanalyser med avseende på bekämpningsmedel i livsmedel.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Laboratorietjänster

Senast granskad 2021-02-12