Regler och tips för små dricksvattenanläggningar

2018-04-13

Livsmedelsverket har samlat regler och tips i en broschyr till dem som har små dricksvattenanläggningar. Tipsen gäller exempelvis den som driver festival, camping, B&B, bostadsuthyrning eller livsmedelsföretag med eget vatten. Broschyren finns att ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats.

En liten dricksvattenanläggning förser färre än 50 personer med dricksvatten eller levererar mindre än 10 kubikmeter (10 000 liter) dricksvatten per dygn. Broschyren riktar sig inte till enskilda hushåll med eget vatten.

Dricksvattenföreskrifterna gäller även dessa små anläggningar. Informationen i broschyren handlar om hur lagstiftningen är uppbyggd, vad en faroanalys bör innehålla och hur ett undersökningsprogram kan se ut. Livsmedelsverkets förhoppning är att broschyren ska underlätta kommunernas information till de som har små dricksvattenanläggningar.

Broschyren finns på dessa webbsidor

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour, 018 - 17 53 40