Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde. 

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

 • Fler gör mer - på väg mot halverat matsvinn 2030

  Just nu pågår en mängd insatser och nya samarbeten för att minska matsvinnet i livsmedelskedjans olika led. För att belysa olika insatser och identifiera eventuella åtgärdsluckor bjöd projektet Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2017-2019 (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) in till möte om branschens arbete.

 • Mötesplats Livsmedelsförsörjning 2019

  Mötesplats livsmedelsförsörjning är en dag för dig som arbetar inom livsmedelskedjan, både som offentlig och privat aktör. I år är det den 4 december.

 • Risk Ranking of Hazards in Foods

  A 2-day workshop will take place on May 5-6, 2020, in Uppsala, Sweden, to discuss the state-of-the-art in risk ranking of hazards in foods. The deadline for registration to the workshop is Januari 31, 2020. Registration is without charge. The Swedish National Food Agency and the Finnish Food Authority conducts a 3-year project on risk ranking of chemical and microbiological hazards in foods. This initiative is supported by the European Food Safety Authority (EFSA), and the 2-day workshop finalizes the project.

 • Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

  Hållbara matvanor och livsmedelsproduktionens påverkan på miljön är några av våra viktigaste frågor för framtiden och ett självklart tema för Livsmedelsverkets vintermöte 2019. Mötet hölls 7 mars och drygt 145 personer som deltog.

 • Kurskatalog livsmedelskontroll

  Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

 • BTSF - Better Training for Safer Food

  Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2017-03-03