Livsmedelsverkets vintermöte 2020

Hur stort är problemet med livsmedelsbedrägerier? Vad gör Livsmedelsverket för att stoppa fuskarna? Och hur kan vi gemensamt begränsa problemen med bedrägerier som skadar marknaden - men också kan äventyra konsumenters hälsa?

Syftet med 2020 års vintermöte är att skapa en gemensam arena för inspiration och reflektion kring hur livsmedelsbedrägerier kan angripas. På mötet får du både ta del av föreläsningar och möjlighet att diskutera ämnet genom scenarioövningar. Dagen avslutas med ett panelsamtal där dagens föreläsare diskuterar resultaten av scenarioövningarna.

På mötet deltar bland annat Prof. Chris Elliot vid universitetet i Belfast, representanter för Livsmedelverkets arbete med bedrägerier kring livsmedel, samt aktörer från livsmedelsbranschen. Konferensen arrangeras av Livsmedelsverket och vänder sig till dig som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel.

Tid och plats: Torsdagen den 5 mars 2020, klockan 9-16

World Trade Center, nära centralstationen i Stockholm

Deltagandet är kostnadsfritt.

Seminariet är fullbokat. Här kan du ställa dig på väntelista.

Välkommen!

 

 

Senast granskad 2019-12-03