Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Styckarna i Åstorp AB


Anläggningsnummer

553

Postadress

Box 175, 265 33 Åstorp

Kommun

ÅSTORP

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MM CS(kf)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket