Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Sätra Bruks Vilthantering


Anläggningsnummer

393

Postadress

Sätra Bruk AB, Sätra 1 , 546 94 Undenäs

Kommun

KARLSBORG

Län

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket