Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Hallquist Gård Fåker


Anläggningsnummer

340

Postadress

c/o Mats Hallquist, Näs-Ålsta 325, 845 93 FÅKER

Kommun

ÖSTERSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket