Livsmedelsverkets vintermöte 2020

Hur stort är problemet med livsmedelsbedrägerier? Vad gör Livsmedelsverket för att stoppa fuskarna? Och hur kan vi gemensamt begränsa problemen med bedrägerier som skadar marknaden men också kan äventyra konsumenters hälsa? Temat för Livsmedelsverkets årliga vintermöte var Tillsammans mot livsmedelsbedrägerier.

Mötet ägde rum den 5 mars 2020. Syftet med mötet var att skapa en gemensam arena för inspiration och reflektion kring hur livsmedelsbedrägerier kan motverkas. På mötet deltog representanter från olika delar av livsmedelskedjan.

 I samband med mötet lanserades även en kartläggning om livsmedelsfusk i Sverige: Livsmedelsfuskets omfattning och karaktär.

Senast granskad 2019-12-03