Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Holstenskog gård


Anläggningsnummer

380

Postadress

Gisshult norregård 1, 363 35 TOLG

Kommun

VÄXJÖ

Län

KRONOBERG

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

B O wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket