Svårt att välja miljösmart kött i butik och restaurang

2019-10-07

En minskad och mer miljösmart konsumtion av kött är nödvändig för miljön, och för hälsan. Men brist på bra alternativ försvårar idag för konsumenterna att välja hållbart. För att minska köttkonsumtionens miljöbelastning måste branschen skapa ett bättre, inte ett större, utbud. Det visar en ny rapport från Konsumentverket.

Matens miljöpåverkan är stor och det behövs stora förändringar i livsmedelskonsumtionen för att klara FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Men konsumenterna har idag svårt att göra hållbara val i butik och på restaurang. Det visar en analys som forskare vid SLU har gjort, på uppdrag av Konsumentverket.

– Det här är en viktig rapport som pekar på hur komplex frågan är, och att det behöver bli lättare att välja hållbart kött. Butiker och restauranger har en viktig roll i att göra det enklare för människor, säger Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör.

Forskarna pekar på branschens ansvar att underlätta för konsumenterna genom att skapa bättre, inte fler, valmöjligheter. Konkret handlar det om en större andel hållbart kött i köttdisken och på restaurangmenyerna. Och ett bättre utbud av goda, mättande, men även hälsosamma, vegetariska alternativ.

Livsmedelsverkets kostråd tar hänsyn till både hälsan och miljön. De handlar om att äta grönare, lagom mycket och att inte slänga maten. Rådet är också att äta högst 500 gram rött kött och chark i veckan, gärna mindre. Att äta mer kött än så, vilket särskilt många män gör, kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer.

– Att minska köttkonsumtionen och äta mer växtbaserat är alltså inte bara avgörande för miljön, utan även bra för hälsan, säger Annica Sohlström.

– Måltiderna inom skolan, vården och omsorgen är viktiga för ett mer hållbart matutbud och många kommuner har satt höga ambitioner för sina måltider. Det finns ändå mycket kvar att göra i både offentlig och privat sektor för att göra det lätt att välja medvetet och hållbart.

Några av rapportförfattarnas förbättringsförslag:

  • En branschöverenskommelse om hållbart kött där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.
  • Förbättrat vegetariskt utbud i butik och restaurang. Utbudet av goda, mättande vegetariska produkter och rätter behöver förbättras. Presentationerna av rätterna behöver också förändras, då de idag ofta framställs som just alternativ eller specialkost.
  • Förbättrat utbud av naturbeteskött. Ett ökat utbud går hand i hand med bevarande av naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.
  • Fler möjligheter att välja mindre mängd kött, både på restaurang och i butik.