Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

NSH AB


Anläggningsnummer

6374

Postadress

c/o Närkes Slakteri Häststyckning AB, Attersta 426, 705 94 ÖREBRO

Kommun

STOCKHOLM

Län

STOCKHOLM

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP

Djurslag

B S

Kontrollerande myndighet

Kommunen