Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

KLS Ugglarps AB


Anläggningsnummer

048

Postadress

Box 110, 516 22 Dalsjöfors

Kommun

BORÅS

Län

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM XIII-PP(st) CS(i)

Djurslag

B P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket