Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 270 träffar

 • LIVSFS 2023:10

  Avgifter - Senast granskad 2023-12-29
 • LIVSFS 2023:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:2 (
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-12-05
 • LIVSFS 2023:2

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2023:2 konsolidering

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-12-01
 • LIVSFS 2023:3

  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2023:3

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) Nya föreskrifter om kosttillskott Bakgrund Livsmedelsverket har tagit fram nya
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-06-29
 • LIVSFS 2023:5

  Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) Nya föreskrifter om material och
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-07-06
 • LIVSFS 2023:5

  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-29
 • LIVSFS 2023:6

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-06
 • LIVSFS 2023:7

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-07
 • LIVSFS 2023:8

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-11-20
 • LIVSFS 2023:9

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-12-01
 • LIVSFS 2024:1

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2024:2

  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2024-02-28
 • LIVSFS 2024:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2024:2 Nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och
  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2024-03-05
 • LIVSFS Förteckning 2024

  Nationella regler LIVSFS - Senast granskad 2024-01-12
 • LIVSFS-2022-9_web_t.pdf

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2022-12-01
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 livsmedelshygien LIVSFS 2022:8 registrering och godkännande och LIVSFS 2022:12 dricksvatten

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien - ändrad genom LIVSFS 2022:14 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-15