Söksida

Hittade 975 träffar på "egen brunn"

 • Egen brunn

  Egen brunn I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn.  Brunnsägaren har
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-01-29
 • Att anlägga egen brunn

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Dricksvattenkvalitet - egen brunn

  Det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har bra kvalitet. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. Otjänligt dricksvatten vanligt bland grävda brunnar En
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-01-09
 • Råd om egen brunn

  Råd om egen brunn Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet. Livsmedelsverkets råd om egen brunn (enskild dricksvattenförsörjning)
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-09
 • Skogsbränder - dricksvatten från egen brunn

  Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-08-06
 • Broschyr Att anlägga egen brunn.pdf

  Sida - Senast granskad 2015-03-11
 • Översvämning - dricksvatten från egen brunn

  Översvämning - dricksvatten från egen brunn Vid översvämning kan ämnen frigöras från mark och omgivning som kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-04-18
 • Torka - dricksvatten från egen brunn

  Vid torka kan det bli brist på vatten. Det är därför bra att följa den information som finns om grundvattennivåerna för olika områden. Det kan också vara bra att uppskatta vattennivån i brunnen. I
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-05-29
 • Testa dricksvattnet från brunnen

  Testa dricksvattnet från egen brunn Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-10-31
 • Sköt om din brunn

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Handbok: Enskilda brunnar

  Sida - Senast granskad 2015-03-13
 • Broschyr Sköt om din brunn.pdf

  Sida - Senast granskad 2015-03-11
 • Livsmedelsverkets egna exportintyg

  Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-25
 • Egenkontroll på restaurang 2010

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Hygienregler - företagens egen kontroll

  Hygienregler - Företagets egen kontroll Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-05-03
 • L - Specifika hygienkrav på egenkontroller

  Det här området innehåller specifika krav på egenkontroller som livsmedelsföretagaren ska utföra. Flera av kraven gäller bara för anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-12-08
 • Listeriaprovtagning av ätfärdiga livsmedel

  Företag som producerar livsmedel som kan utgöra en risk för listerios, ska vidta åtgärder inom sin egen kontroll för att förebygga förekomst och tillväxt av L. monocytogenes. Här får du veta vad som
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-12-04
 • Egengjorda kalla såser Miljösamverkan Sydost 2017

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2017-12-29
 • Hantering märkning egenproducerad maträtt butik Malmö 2014

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-03-23
 • Coop återkallar popcorn av egna varumärket Coop

  Coop återkallar Coop spispopcorn (opoppade) 500 gram på grund av att det upptäckts metallspån i ett fåtal förpackningar. Återkallelsen gäller förpackningar med bäst-före datum 2019-09-06, 2019-08-09
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-10-04