Söksida

Sökresultat

Hittade 2093 träffar på ""

 • Organisation

  Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren. Ledningsgruppen består av generaldirektören, de fyra
  Sida - Om oss - Senast granskad 2021-10-04
 • Press

  Press Här hittar du kontaktuppgifter till presstjänsten samt nyhetsutskick som pressmeddelanden, kommentarer, återkallanden och debattartiklar. Du som är journalist är välkommen att höra av dig
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-03-07
 • Samarbeten och projekt

  Läs om våra samarbeten med många andra organisationer och myndigheter, både nationella och internationella. Vi driver också projekt inom en rad områden, just nu bland annat om skolmåltider,
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-02-01
 • Producera livsmedel

  Producera livsmedel Den här sidan riktar sig till dig som har ett företag som producerar livsmedel. Du kanske till exempel driver ett mejeri, bakar eget och säljer, producerar honung eller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-12-07
 • Ta fram och revidera branschriktlinjer

  Ta fram och revidera nationella branschriktlinjer Här finns information för dig som ska ta fram nya branschriktlinjer och få dem bedömda av Livsmedelsverket eller revidera sådana som redan finns.
  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2021-09-22
 • Storbritannien skjuter upp kravet om hälsointyg till 1 Juli 2022

  Storbritannien skjuter upp kravet om hälsointyg till 1 Juli 2022 Nyhet för företag: Storbritannien skjuter upp kravet om hälsointyg till 1 Juli 2022 Storbritannien skjuter upp kravet om hälsointyg
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-09-29
 • EU-förordning 2020/692

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-04
 • Förslag – titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

  Nyhet för företag: Förslag – titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU EU-kommissionen och EU:s medlemsländer har tagit ett första steg för att ta bort godkännandet för tillsatsen titandioxid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-10-19
 • Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om aromer och livsmedelsingredienser Ändrad genom EU-förordningarna 2021/1916 och 2021/1917

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2021/1916 - Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimetyl-
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-11-10
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2021/1977

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-11-18
 • Frågor och svar om svensk kyckling

  Livsmedelsverket får en del frågor om svensk kyckling efter att den har fått rött ljus i WWF:s senaste köttguide. Här svarar vi på de vanligaste frågorna. Ska man sluta äta svensk kyckling nu? Nej,
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2021-11-22
 • Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om unionsförteckning över nya livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/1974 och 2021/1975

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2021/1974 - Om godkännande för utsläppande på marknaden av torkad frukt av Synsepalum dulcificum som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-11-18
 • Exportintyget för mjölkprodukter till Kina nu uppdaterat med Livsmedelsverkets engelska namn!

  Exportintyget för mjölkprodukter till Kina nu uppdaterat med Livsmedelsverkets engelska namn! Nyhetsbrev för företag: Exportintyget för mjölkprodukter till Kina nu uppdaterat med Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-11-24
 • Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter”

  Nyhet för företag: Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter” Matsvinn har stor påverkan både på miljö, klimat och på ekonomi, därför behöver svinnet minska. En viktig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-12-16
 • EU-förordning 2021/2244

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-21
 • Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om monakoliner från fermenterat rött ris Ändrad genom EU-förordning 2022/860

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller monakoliner från fermenterat rött ris Kommissionens förordning (EU) 2022/860
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-06-07
 • Tydligare regler om moms på donerad mat

  Tydligare regler om moms på donerad mat Nyhetsbrev för företag: Tydligare regler om moms på donerad mat karin.fritz@slv.se Nu blir det tydligare vad som gäller för moms på donerad mat.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2022-06-08
 • Ny e-postadress för ärenden som rör gränskontroll av vegetabiliska livsmedel i Göteborg

  Nyheter livsmedelsimport: Ny e-postadress för ärenden som rör gränskontroll av vegetabiliska livsmedel i Göteborg Livsmedelsverkets gränskontroll i Göteborg har en ny e-postadress för ärenden som
  Sida - Senast granskad 2022-06-09
 • EU begränsar användandet av monakoliner i kosttillskott

  Nyhet för företag: EU begränsar användandet av monakoliner i kosttillskott Monakoliner - som används i kosttillskott - kan vara skadliga om man får i sig för mycket. Därför begränsas den mängd en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2022-06-23
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/982

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-06-28