Söksida

Hittade 212 i kategori "Matvanor, hälsa och miljö"

 • Tips minska matsvinnet

  Tips för att minska ditt matsvinn Cirka 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. Siffrorna gäller per person och år. Mycket av maten slängs för att den inte
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-03-14
 • Matsvinnskollen

  I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 kg mat per person i onödan varje år - och häller ut 26 kg flytande mat i slasken. Samtidigt vet vi från undersökningar att de flesta tror att de inte slänger
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-03-14
 • Vad betyder datummärkningen?

  Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-03-14
 • Kött

  Kött och miljö Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige.* Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-04-12
 • Resultat

  Nu pågår ett intensivt arbete med att ta hand om resultaten. Våra resultat kommer att släppas i omgångar på webbplatsen, Instagram, Facebook, Twitter, konferenser och möten. Resultaten
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-05-16
 • ÅK 8

  Information för åk 8 På denna sida hittar du som rektor eller kontaktperson mer detaljerad information om upplägget för undersökningen och vad som förväntas från skolans håll. Före besöket
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-27
 • Åk 5

  Information för åk 5 På denna sida hittar du som är rektor eller kontaktperson mer detaljerad information om upplägget för undersökningen och vad som förväntas från skolans håll. Före besöket
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-27
 • Matsvinn, kvantitativ studie 2013

  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2014-12-11
 • Syna saltet

  Syna saltet! I Sverige äter vi nästan dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Hälften vore nog! Det är lätt att äta för mycket salt. Det kan räcka med två smörgåsar och en tallrik flingor till
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-05-22
 • Testa dricksvattnet från brunnen

  Testa dricksvattnet från egen brunn Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-05-02
 • Äldreomsorg

  Måltider i äldreomsorgen Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-11-16
 • Dricksvattenkvalitet - egen brunn

  Det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har bra kvalitet. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. Otjänligt dricksvatten vanligt bland grävda brunnar En
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-08
 • Råd om egen brunn

  Råd om egen brunn Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet. Livsmedelsverkets råd om egen brunn (enskild dricksvattenförsörjning)
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-04-06
 • Mer att läsa och lära på webbplatsen

  Livsmedelsverkets webbplats har mycket att ge dig som vill prata mat med dina patienter. På de här sidorna hittar du som arbetar i hälso- och sjukvården material som är särskilt anpassat för dig. Men
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-11
 • Grilla säkert och njut av maten i sommar

  Soliga dagar och ljumma kvällar - då är det dags för middag i trädgården eller picknick vid stranden. Att grilla hör våren och sommaren till. Tyvärr händer det att hemgrillad mat orsakar
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-31
 • Måltidsmodellen

  Måltidsmodellen Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden,
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-17
 • Åk 2 (gymnasiet)

  Information för åk 2 (gymnasiet) På denna sida hittar du som är rektor eller kontaktperson mer detaljerad information om upplägget för undersökningen och vad som förväntas från skolans håll. Före 
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-27
 • Rådsarbete pågår för fullt

  Rådsarbete pågår för fullt! Just nu arbetar vi för fullt med revideringen av råden om måltiderna i äldreomsorgen - ett ämne som varit hett det senaste året. Nya vetenskapliga underlag har tagits
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-16
 • Sju förslag för bra matvanor och fysisk aktivitet

  Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen på åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-05-12
 • Grundkosterna i vård och omsorg ersätts med nya rekommendationer

  Grundkosterna inom vård och omsorg ersätts med nya rekommendationer Nu försvinner rekommendationen om tre grundkoster i vården och omsorgen och ersätts med uppdaterade rekommendationer baserade på
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-20