Söksida

Hittade 409 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04
 • Offentlig kontroll

  Offentlig livsmedelskontroll Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-09
 • Faror förknippade med vissa livsmedel

  Denna förteckning ska vara en hjälp för livsmedelsföretagare att identifiera faror vid upprättande och validering av HACCP-planer. Den kan också vara en hjälp för livsmedelsinspektörer.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Bilaga I till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-19
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-05
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-05
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-24
 • Avveckla eller överlåta

  Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-19
 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll. Kontrollhandboken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-01
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-29
 • Import-blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-24
 • Villkor för import av vissa livsmedel

  Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur. Import av animaliska livsmedel som saknar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-06-28
 • Kosttillskott - Hälsokost - Drycker

  Här finns information om import och försäljning av kosttillskott, hälsokost och drycker. Kosttillskott och hälsokost Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med naturläkemedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-07
 • Nya Zeeland

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Nya Zeeland. Handelsavtal - Nya Zeeland Gränskontroll av animaliska livsmedel från Nya Zeeland har minskade frekvenser av fysisk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-13
 • Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av vegetabiliska livsmedel Avgifter  Importören betalar en avgift på 1000 kr, samt eventuella kostnader för provtagning och analys.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-04
 • Salmonellaregler för köttberedningar

  Här finns information om salmonellaregler för köttberedningar. Lagstiftning Sverige har särskilda salmonellagarantier vid handel inom EU med vissa livsmedel av animaliskt ursprung. Varor som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Sjukdomskoder

  Fyndkoder vid köttbedömning rött kött Kod Benämning Alternativ benämning 01/02 Salmonella Salmonella 03/04 Tuberkulos Turberkulos 05/06 Atypisk mykobakterios Fågeltuberkulos 09/10 Trikinos  Trikinos
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-19
 • Produktion, handel & kontroll

  Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-09
 • Information, märkning och påståenden

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-06
 • Vägledningar och kontrollhandböcker

  Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. Vägledningar är knutna till en eller flera författningar/förordningar men är inte rättsligt bindande
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-08