Söksida

Hittade 419 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2014-11-05
 • Kategori Övriga produkter (kryddor etc.)

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Övriga produkter (kryddor etc.) Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2014-11-05
 • Kategori Öl

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Öl Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2014-11-05
 • Kategori Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - kategori konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2015-01-22
 • Produktspecifikationer - Skyddade beteckningar

  Offentliggörande av produktspecifikationer för skyddade beteckningar där ansökan har skickats in till Kommissionen Produktspecifikationer Polkagrisar från Gränna - Skyddad geografisk beteckning (SGB
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-20
 • Algeriet

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Algeriet. Längst ner på sidan hittar du exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-10-25
 • Sjukdomskoder

  Fyndkoder vid köttbedömning rött kött Kod Benämning Alternativ benämning 01/02 Salmonella Salmonella 03/04 Tuberkulos Turberkulos 05/06 Atypisk mykobakterios Fågeltuberkulos 09/10 Trikinos  Trikinos
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-07
 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-12
 • Offentlig kontroll

  Offentlig livsmedelskontroll Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-02-09
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-19
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-18
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-29
 • Faror förknippade med vissa livsmedel

  Denna förteckning ska vara en hjälp för livsmedelsföretagare att identifiera faror vid upprättande och validering av HACCP-planer. Den kan också vara en hjälp för livsmedelsinspektörer.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-30
 • Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga

  Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga Det var fryst majs och blandningar med fryst majs som orsakade det utbrott av Listeria monotygenes i fem EU-länder
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-18
 • Ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök

  Det som mäts är det som syns – ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-12-05
 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207) Nu har Livsmedelsverket
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-08
 • Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat

  Kommuner får sälja mat som blivit över, skänka till välgörenhet och själva ta emot livsmedel som skänks, även om det viktigaste förstås är att arbeta för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-29
 • Hantverksmässig charktillverkning – reviderade branschriktlinjer

  Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-10-23
 • Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

  Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-03-07
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-22