Söksida

Hittade 497 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Ansökan om godkännande eller notifiering av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

   Nya livsmedel måste vara godkända för att säljas inom EU. Lagstiftningen om ansökningar om godkännande och anmälningar om att sätta ut nya livsmedel på marknaden i EU ändras 1 januari 2018. Det
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-06
 • Försäljning av hönsägg

  Hönsägg Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-21
 • Utbildningar för livsmedelsföretagare

  Livsmedelsverket har en webbplattform - Utbildningsportalen - där det är möjligt att gå e-utbildningar. En e-utbildning innebär att du utbildar dig genom webbaserade och interaktiva självstudier. Här
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-18
 • Genmodifierad mat

  Alla ska genom tydlig märkning ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO och konventionella produkter. Lagstiftningen reglerar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-26
 • Nya livsmedel

  Nya livsmedel - Regler Nya livsmedel – Novel Foods (NF) på engelska – är ett begrepp för livsmedel och livsmedelsingredienser som vi inte ätit i någon större utsträckning inom EU före 15 maj 1997.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-26
 • Offentlig kontroll

  Offentlig livsmedelskontroll Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-09
 • Faror förknippade med vissa livsmedel

  Denna förteckning ska vara en hjälp för livsmedelsföretagare att identifiera faror vid upprättande och validering av HACCP-planer. Den kan också vara en hjälp för livsmedelsinspektörer.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2017-11-16 Restriktionsområdet i Norrköping upphävt Den 16 november upphävde
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-17
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-16
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-05
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-24
 • Avveckla eller överlåta

  Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-30
 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll. Kontrollhandboken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-01
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-29
 • Import-blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-24
 • Produktion, handel & kontroll

  Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-09
 • Hantverksmässig charktillverkning – reviderade branschriktlinjer

  Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-23
 • Sista anmälningsdag 29 sept! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Vintermötet 2018

  Livsmedelsverkets vintermöte 2018 Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-07