Söksida

Sökresultat

Hittade 361 träffar på ""

 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2014:786

  Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2006:1166

  Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel SFS 2006:1166 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Avgifter - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1065

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller nikotinamidribosidklorid som tillsätts i livsmedel Kommissionens förordning (EU
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • EG-förordning 1925/2006

  Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderad
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1058

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändringar av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/1029 - Om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosmet i eller på vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2012:6 Senare ändringar LIVSFS 2013:7
  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2023-06-02
 • Ändr av EU-beslut 2020/1729 Övervakn av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier Ändr genom EU-beslut 2023/1017

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1729 vad gäller övervakning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) hos slaktsvin Kommissionens genomförandebeslut (EU)
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29
 • EU-beslut 2020/1729

  Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU Grundförfattningen Kommissionens
  Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2023-05-29
 • Ändring av EG-beslut 2002/994 Om skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter importerade från Kina Ändrad genom EU-beslut 2023/1016

  Nyhet lagstiftning Om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1016
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29
 • EG-beslut 2002/994

  Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut 2002/994/EG (konsoliderad version) Vi strävar alltid
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-05-29
 • Ändring av EU-förordning 37/2010 Om klassificering av substansen prazikvantel Ändrad genom EU-förordning 2023/981

  Nyhet lagstiftning Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen prazikvantel med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29
 • LIVSFS 2023:3 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) om kosttillskott
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:2 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2)
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:3

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) Nya föreskrifter om kosttillskott Bakgrund Livsmedelsverket har tagit fram nya
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) Nya föreskrifter och allmänna
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:3

  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2023:2

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-22