Söksida

Hittade 657 i kategori "Livsmedel och innehåll"

 • Vitamin K

  Vitamin K är nödvändigt för blodets koagulering och har även betydelse för bentätheten. Hur får vi i oss vitamin K? Kål, gröna bladgrönsaker och vissa oljor är mycket bra källor för vitamin K1 (
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-10-31
 • Fluor

  Fluor, fluorid, förekommer naturligt i berggrunden. Grundvattnet och vår mat innehåller därför en viss mängd fluor. Fluor har en kariesreducerande effekt och stabiliserar benvävnaden. Hur får vi i
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-02-09
 • Järn

  Järn ingår i hemoglobin som transporterar syre i blodet och i myoglobin som transporterar syre i muskler. Järn ingår även i en del enzymer. Av samtliga mikronäringsämnen är järnbristanemi vanligast
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-09-21
 • Krom

  Krom finns naturligt i luft, vatten och jord. Krom deltar i kroppens omsättning av glukos. Kroms roll som essentiellt näringsämne för människan är fortfarande oklar. Hur får vi i oss krom? Livsmedel
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-01-17
 • Mangan

  Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Mangan som näringsämne behövs i små mängder och deltar till exempel i kroppens omsättning av kolhydrater och protein. Mangans
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-10-31
 • Molybden

  Halten av molybden i jorden varierar mycket mellan olika områden. Molybden ingår i enzymer som behövs för proteinomsättningen. Hur får vi i oss molybden? Livsmedel som innehåller molybden är
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-01-30
 • E 1404-1452 - Stärkelse

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 1207 - Anjonisk metakrylatsampolymer

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 1203 - Polyvinylalkohol

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 1200 - Polydextros

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2016-10-07
 • E 1105 - Lysozym

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 901 - Bivax

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 650 - Zinkacetat

  Typ av e-nummer
  Övriga tillsatser

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 400 - Alginsyra

  Typ av e-nummer
  Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 392 - Extrakt av rosmarin

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 354 - Kalciumtartrat

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 351 - Kaliummalat

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 343 - Magnesiumfosfater

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 337 - Natriumkaliumtartrat

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26
 • E 336 - Kaliumtartrater

  Typ av e-nummer
  Antioxidationsmedel

  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2015-02-26