Söksida

Hittade 504 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Kanada

  Här finns information om särskilda krav som Kanada ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.<!--?
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Kina

  Här finns information om särskilda krav som Kina ställer vid import av livsmedel från Sverige. Kina ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta export av animaliska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Malaysia

  Här finns information om särskilda krav som Malaysia ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Generell information Myndigheten Department of Veterinary Services (DVS) ansvarar för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-07-05
 • Mexiko

  Här finns information om särskilda krav som Mexiko ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Färskt griskött Ett exportintyg har överenskommits mellan EU och Mexiko och finns publicerat
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Peru

  Här hittar du de exportintyg till Peru som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Gelatin och Kollagen För export till Peru måste anläggningen anmäla intresse till Livsmedelsverket. Anläggningen
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-16
 • Pre-exportintyg

  När livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung skickas från Sverige till ett annat EU-land, för att sedan exporteras vidare från EU till ett tredje land, ska varorna åtföljas av ett pre-exportintyg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-02
 • Tullunionen - Ryssland, Vitryssland och Kazakstan

  Sedan 2010 ingår Ryssland i en gemensam tullunion (TU) med Vitryssland och Kazakstan. För exporten innebär det att importreglerna ses över och anpassas för att gälla för alla tre länder.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Tunisien

  Här finns information om särskilda krav som Tunisien ställer vid import av livsmedel från Sverige. <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> Mjölk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Vietnam

  Här finns information om särskilda krav som Vietnam ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Argentina

  Här finns information om särskilda krav som Argentina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-26
 • Indonesien

  Här finns information om särskilda krav som Indonesien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Listning av företag för export av mejeriprodukter till Indonesien Det finns i dagsläget
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-07-13
 • Chile

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Chile. Handelsavtal - Chile EU och Chile skrev den 18 november 2002 under ett associationsavtal som trädde i kraft den 1 mars 2005.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-13
 • Färöarna

  Avtalet mellan Färöarna/Danmark och EU om handel med levande djur och animaliska produkter syftar till att underlätta handeln och samtidigt säkra människors och djurs hälsa. Handelsavtal - Färöarna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-13
 • Föranmälan vid import av vegetabiliska livsmedel

  Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras via det webbaserade systemet
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-08
 • Ekologisk mat

  För att komma till Livsmedelsverkets webbsida med information om ekologisk mat ska du klicka på länken nedan. Ekologisk mat
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-05-03
 • Gränskontrollstationer - köksredskap

  Här finns en förteckning över svenska gränskontrollstationer som är godkända för köksredskap från Kina och regionen Hong Kong. Information om föranmälan och betalningsrutiner hittar du i menyn till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-13
 • Allmänt om exportintyg

  Allmänt om exportintyg Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel Exportintyg Exportintyg för olika länder utanför EU finns publicerade på Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-18
 • Export till olika länder utanför EU

  Här hittar du information om export till olika länder utanför EU, bland annat gällande exportintyg och anläggningslistor.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Salmonellakontroll

  Här finns information om salmonellaregler för handel med animaliska livsmedel inom EU. Regler Salmonellareglerna för handel med animaliska livsmedel inom EU finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Beställning av uppföljningsprov

  Under perioden 2017-12-20 - 2018-01-02 skickas inga prover på grund av julledighet. För uppföljning av misslyckade analyser kan deltagarna beställa en extra vial per blandning utan kostnad. Om ni
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-02-24