Söksida

Sökresultat

Hittade 2297 träffar på ""

 • S 2023 nr 02 - Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella mål med indikatorer för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt relevanta...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 01 - Mikrobiologisk förskämning av livsmedel – svinn och säkerhet

  Denna riskprofil har tagits fram för att sammanställa vad som kännetecknar olika slags mikrobiell förskämning och vilka typer av förskämning som är karakteristiska för olika livsmedelsgruppe...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • Kontaminanter i livsmedel - CCCF

  Kommitténs mandat Kommitténs mandat CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för
  Om oss - Senast granskad 2023-09-12
 • Kvalitetsfisk i Stockholm AB

  FFPP PP FFMSM - Nummer 2025 - TYRESÖ , STOCKHOLM
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2022-12-16
 • Nystad Nära Mat

  CP GHE - Nummer 105 - KINDA , ÖSTERGÖTLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-10-20
 • Nordankil viltslakteri

  CP GHE - Nummer 073 - SALA , VÄSTMANLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2022-12-20
 • Sörby slakteri

  CP GHE - Nummer 337 - HEBY , UPPSALA
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-12-01
 • Livsmedelstillsatser - CCFA

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår följande. CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser Kommittén tar fram
  Om oss - Senast granskad 2023-11-07
 • Jan-Ols Geten Gårdsmejeri

  PP - Nummer 6855 - LJUSNARSBERG , ÖREBRO
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-09-12
 • SH Food AB

  PP - Nummer 6267 - VÄSTERÅS , VÄSTMANLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-10-03
 • Japan

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Ansvariga myndigheter
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-23
 • Matförgiftning

  Matförgiftning beror på att man fått i sig mat eller dricksvatten som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2023-05-03
 • Minnesanteckningar 23 november 2022

  Minnesanteckningar från möte med Livsmedelsverkets samverkansgrupp med ideella organisationer om hållbar livsmedelskonsumtion 1. Inledning och aktuella frågor Annica Sohlström hälsar välkommen till
  Om oss - Senast granskad 2022-12-02
 • Bekämpningsmedelsrester - analys

  Bekämpningsmedelsrester Delar av den offentliga kontrollen av rester av bekämpningsmedel utförs på Livsmedelsverket. Livsmedelsverket är ett nationellt referenslaboratorium (NRL) för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-01
 • NRL Marina biotoxiner

  NRL Marina biotoxiner I NRL ansvarsområdet för marina biotoxiner (MB) ingår tre olika ämnesgrupper av marina biotoxiner: paralytiska toxiner (PSP), dinofysistoxiner (DSP) och amnesiska toxiner (ASP)
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-07
 • Fysisk aktivitet

  Om du rör på dig kan du minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och vissa typer av cancer. Det är därför bra att promenera, cykla, springa eller liknande varje dag. Barn och ungdomar
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2023-01-13
 • Ändring av EU-förordning 2022/2292 och 2021/630 Om införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2023/2652

  Nyhet lagstiftning Om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2022/2292 vad gäller krav för införsel till unionen av honung, kött, högförädlade produkter, gelatinkapslar och
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-30
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:2 Om offentlig kontroll riskklassning Ändrad genom LIVSFS 2023:9

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll - LIVSFS 2023:9 Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-05
 • Läkemedelsrester - analys

  Läkemedelsrester När djur varit sjuka och behandlats med läkemedel kan det finnas kvar små rester av läkemedlet i livsmedel som till exempel kött, mjölk och ägg. Livsmedelsverket är ett så kallat
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-10-23
 • Efsa Focal Point

  Efsa Focal Point Livsmedelsverket är Focal Point, det vill säga en nationell kontaktpunkt, för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i Sverige. Syftet med Focal point är att
  Om oss - Senast granskad 2023-01-23