Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på "upplandskubb"

  • Skyddade beteckningar

    Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna är Skyddad ursprungsbeteckning, Skyddad geografisk beteckning och Garanterad traditionell specialitet.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-11-18
  • Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB)

    Följande svenska produkter har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB): Kalix löjrom Registrerad som SUB i Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2010 av den 12 november 2010
    Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-11-17