Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Lagstiftning hittade 76 träffar

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2023/2612 och 2629

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/2612 - Om ändring av bilagorna II, III och XIII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningen över tredjeländer, territorier eller zoner
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-28
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-11-28
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 Om livsmedelshygien Ändrad genom LIVSFS 2023:8

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:8 Remissen dnr 2023/02596
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-27
 • Föreskrifter i nummerordning 2023

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2023. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2023:1 Ändrar LIVSFS 2021:8 Gällande
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-27
 • LIVSFS 2005:20

  Livsmedelshygien Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 (konsoliderad version) Konsolideringen innehåller grundförfattningen och aktuella
  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-11-27
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2580

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-23
 • LIVSFS 2005:20 konsolidering

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-11-20
 • LIVSFS 2023:8

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-11-20
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-11-17
 • Föreskrifter i nummerordning 2016

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2016. För mer information se länkar under rubriken "Status". LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2016:1 Upphävd genom LIVSFS 2021:12
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-13
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2010:10 Om avgift för exportgodkännande Ändrad genom LIVSFS 2023:7

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2010:10) om avgift för exportgodkännande Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:7 Remissen Dnr 2023/03649
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-13
 • LIVSFS 2010:10

  Avgift för exportgodkännande Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2010:10 (konsoliderad version) Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter
  Avgifter - Senast granskad 2023-11-13
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2023-11-10
 • EU-förordning 231/2012

  Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Författningen med senaste
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2023-11-10
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2437 och 2023/2457

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/2437 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-09
 • Ändring och rättelse av EU-förordning 2021/1165 Om ekologisk produktion Ändrad genom EU-förordning 2023/2229

  Nyhet lagstiftning Om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-09
 • EU-förordning 2021/1165

  Om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2023-11-09
 • LIVSFS 2023:7

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-07
 • LIVSFS 2021:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 (
  Avgifter - Senast granskad 2023-11-07
 • LIVSFS 2021:8 konsolidering

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-06