Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Livsmedel och innehåll hittade 388 träffar

Filtrera sökresultatet

 • Torka

  Torka - så kan dricksvattnet påverkas Långvarig torka kan påverka dricksvattnet i brunnar och andra mindre dricksvattenanläggningar. Vattentillgången kan minska och kvaliteten på dricksvattnet kan
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Radioaktivt nedfall

  Radioaktivt nedfall - så kan dricksvattnet påverkas Dricksvatten kan förorenas vid radioaktivt nedfall. Här får du läsa om hur dricksvattnet kan påverkas olika beroende på varifrån vattnet tas. Du
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Dricksvattenkvalitet

  I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Musslor och ostron

  Musslor och ostron Musslor och ostron lever i vatten och tillhör djurgruppen tvåskaliga blötdjur. De filtrerar vatten för att få sin mat, som består av växtplankton och andra partiklar i vattnet. I
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Antibiotikaresistenta bakterier

  När antibiotika används i onödan till människor och djur sprids snabbt bakterier som står emot antibiotika – antibiotikaresistenta bakterier. Det gör det allt svårare att behandla bakterieinfektioner
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Närings- och hälsopåståenden

  Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har ett särskilt näringsinnehåll eller särskilda hälsofördelar. Ett exempel på näringspåstående är när det står "innehåller järn" på
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Undersökningsprogram

  Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste ha ett undersökningsprogram. Syftet med programmet är att det dricksvatten som produceras är säkert att dricka och använda. På den här sidan
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Starta en dricksvattenanläggning

  På den här sidan finns information för dig som har, eller ska starta, en dricksvattenanläggning. Om du har en dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-07
 • Översvämning

  Översvämning - så kan dricksvattnet påverkas Kraftig nederbörd kan leda till översvämningar. Då finns det även risk att vatten från översvämningen läcker in i din brunn. Vid en översvämning kan
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Vad betyder datummärkningen?

  Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Skogsbrand

  Skogsbrand - så kan dricksvattnet påverkas Vid en skogsbrand kan ämnen från mark och växlighet som brinner påverka dricksvattnet. Du som fastighetsägare till en brunn eller annan liten
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

  Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggning Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket

  Hanterar ditt företag ekologiska livsmedel? Då kan du behöva anmäla det till Livsmedelsverket. Från och med den 1 januari 2022 ska livsmedelsföretag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Små dricksvattenanläggningar – kommersiella och offentliga

  Här finns information för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en mindre kommersiell eller offentlig verksamhet. Det kan till exempel vara ett livsmedelsföretag, en camping eller
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Vanliga frågor och svar

  Här har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in om Sök näringsinnehåll. Varför stämmer inte värdena på produktinformationen med de i databasen? Det finns sällan enskilda produkter i databasen
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-01
 • Skogsbränders påverkan på råvatten

  En skogsbrand kan påverka råvattnets kvalitet. Här finns rekommendationer för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. Vid en skogsbrand kan det bildas ämnen som påverkar råvattnets
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-30
 • Dricksvattenproduktion

  Dricksvattenproduktion Det är många aktörer som är inblandade i kedjan från vattentäkt till dricksvattenkran. Den storskaliga dricksvattenförsörjningen är komplex och måste fungera tjugofyra timmar
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-30
 • Kokning av dricksvatten - faktablad

  På den här sidan beskriver vi vad man som konsument bör göra när dricksvattnet måste kokas. Längst ner finns faktablad på nio olika språk som innehåller samma information. Det kan till exempel
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-29
 • När du måste koka dricksvattnet

  Kommunen rekommenderar att du kokar vattnet. Men vilket vatten måste du koka? Och till vad är det ok att använda okokt vatten? Längst ner på denna sida finns faktablad på nio olika språk som
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-29
 • Kokning av dricksvatten - faktablad, teckenspråk

  På den här sidan beskriver vi vad man som konsument bör göra när dricksvattnet måste kokas. Längst ner finns faktablad på nio olika språk som innehåller samma information. Det kan till exempel
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-29