Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Provtagning och analys hittade 2 träffar

  • EG-förordning 1881/2006

    Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (konsoliderad version) Vi strävar alltid
    Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2022-08-18
  • EG-förordning 333/2007

    Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Författningen med senaste
    Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2022-05-16