Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 593 träffar

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckning gällande import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/80

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-21
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-01-21
 • Ändring av EG-förordning 396/2006 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2022/78

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för dazomet, hexytiazox, metam och metylisotiocyanat i
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-21
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Sida - Bekämpningsmedel - Senast granskad 2022-01-21
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-01-20
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
  Sida - Nya livsmedel - Senast granskad 2022-01-17
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckning gällande import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/38

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-17
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckningar över länder vid import Ändrad genom EU-förordning 2022/35

  Nyhet lagstiftning Om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/404 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-17
 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om förteckningar över länder vid import Ändrad genom EU-förordning 2022/34

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna III, VIII, IX och XI till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka visst
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-17
 • EU-förordning 2021/405

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-01-17
 • Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om djurhälsokrav för införsel av mjölkprodukter till unionen Ändrad genom EU-förordning 2022/7

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av mjölkprodukter som ingår i lagringståliga sammansatta
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-11
 • Komplettering av EU-förordning 2017/625 Om offentlig kontroll Kompl genom EU-förordning 2021/2305

  Nyhet lagstiftning Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-11
 • Komplettering av EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion Kompl genom EU-förordningarna 2021/2304 och 2021/2306

  Nyhet lagstiftning 2021/2304 - om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om utfärdande av kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-01-11
 • EU-förordning 2021/1165

  Om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa Grundförfattningen Komissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-01-10
 • EU-förordning 2019/2124

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-01-10
 • EU-förordning 2021/2305

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-01-10
 • Föreskrifter i nummerordning 2020

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2020. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2020:1 Upphäver LIVSFS 2004:3 Import,
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-12-28
 • Föreskrifter i nummerordning 2019

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2019. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2019:1 Upphäver SLVFS 2000:15 Gällande
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-12-28
 • Föreskrifter i nummerordning 2017

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2017. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2017:1 Ändrar LIVSFS 2003:10 Gällande
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-12-28
 • Föreskrifter i nummerordning 2016

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2016. För mer information se länkar under rubriken "Status". LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2016:1 Upphävd genom LIVSFS 2021:12 (
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-12-28