Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Livsmedelshygien hittade 24 träffar

 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2022-02-17
 • EU-beslut 1/19

  Om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-09-10
 • EU-förordning 2018/307

  Om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-09-09
 • EU-förordning 2017/2158

  Om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2017/2158 Vi
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2019-09-04
 • EU-förordning 210/2013

  Godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 Vi strävar
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-08-26
 • EU-förordning 427/2012

  Utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark Grundförfattningen Kommissionens
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-08-19
 • SLVFS 1998:21

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-05-15
 • LIVSFS 2018:3

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2018-03-20
 • LIVSFS 2016:5

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2016-05-30
 • LIVSFS 2005:20

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2006:9

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:12

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:17

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2007:6

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2008:15

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2009:5

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2011:5

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2011:8

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2014:3

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:19

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-12