Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten hittade 2 träffar

  • EU-beslut 2022/679

    Om upprättande av en bevakningslista över ämnen och föreningar som inger betänkligheter i dricksvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 Grundförfattningen
    Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2023-01-11
  • LIVSFS 2022:12

    Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) Mer information Livsmedelsverket har antagit nya dricksvattenföreskrifter med
    Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2023-01-11