Söksida

Sökresultat

Hittade 114 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • 2024 - Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

  Ransoneringslagen (1978:268) är en av de så kallade fullmaktslagarna. Den träder i kraft om det skulle bli krig i Sverige och får också tillämpas vid andra extraordinära händelser där det fi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • Förtroendemätning bland yrkesgrupper inom offentliga måltider och folkhälsa

  Personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kom...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Om Livsmedelsverket, Undersökningar
  Utgivningsår : 1
 • S 2024 nr 02 - Revision av länsstyrelsers offentliga kontroll i livsmedelskedjan 2023

  Alla myndigheter inom EU som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska, för att säkerställa sin efterlevnad av lagstiftningen, se till att de blir reviderade. Revisionerna kan identifi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2024
 • Bra mat när du är gravid – lättläst

  Här finns Livsmedelsverkets kostråd för gravida översatta till lättläst svenska. Den är till för personer som av olika anledningar har svårt att läsa vanlig svenska, eller som håller på att ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • Referensvärden för energi och näringsämnen - En sammanfattning av nordiska näringsrekommendationerna

  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2023
 • Den grönare Matcirkeln

  Matcirkeln har uppdaterats till en grönare version och finns nu att beställa som en affisch! För att vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att leva är det bra att äta mer växtbas...
  Publikationstyp : Affisch
  Ämne : Matvanor, Näringsämnen
  Utgivningsår : 2023
 • Steg för steg i beredskapsarbetet

  Den här steg-för-steg-guiden har vi tagit fram för att vägleda måltidsverksamheter mot en starkare beredskap. Guiden baseras på Beredskapshandbok för offentliga måltider, en skrift som på de...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 01 - Mikrobiologisk förskämning av livsmedel – svinn och säkerhet

  Denna riskprofil har tagits fram för att sammanställa vad som kännetecknar olika slags mikrobiell förskämning och vilka typer av förskämning som är karakteristiska för olika livsmedelsgruppe...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • S 2023 nr 02 - Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella mål med indikatorer för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt relevanta...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 12 - Utvärdering av Livsmedelsverkets råd om pyttesmå smakprov till spädbarn

  De flesta föräldrar känner till och använder Livsmedelsverkets råd om pyttesmå smakprov till spädbarn. Det visar en utvärdering som Livsmedelsverket har gjort. Livsmedelsverket har sedan 201...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Barn, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 1
 • S 2023 nr 06 - Kontrollen i livsmedelskedjan

  Sveriges rapport till EU-kommissionen om kontrollen i livsmedelskedjan har sedan 2021 ett nytt format. Det beror på att förordning (EU) nr 2019/723 med en standardiserad förlaga för rapporte...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2023
 • L 2022 nr 12 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2021

  I Sverige utförs livsmedelskontroll av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Alla myn...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 13 - Undeclared allergens in food - risk assessment guide

  This risk assessment guide offers comprehensive information regarding how the Swedish Food Agency will assess the risk for allergic reactions in a population when the concentration of an und...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Andra språk, Allergi
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 19 - Styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. För att förändra matvanorna i rätt riktning behövs åtgärder som ökar förutsättningarna för en håll...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2022
 • PM 2022 - Utbildningsportalen 2017-2021

  Denna rapport sammanställer och analyserar data av Livsmedelsverkets utbildningsportal för perioden 2017-2021.  I rapporten redovisas resultat om hur de tillgängliga utbildningar varierade m...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Stöd till företag, Undersökningar
  Utgivningsår : 2022
 • Fallstudie råvarubrist Botnia fisk

  På tisdagen den 19 april togs prover för Cryptosporidium ut på både råvattnet och renvattnet från vattenverket Abborren. För Botnia Fisk, som inte hade någon plan B för sin vattenförsörjning...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 1
 • Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap

  Att arbeta med beredskap handlar om att planera för det värsta och samtidigt minimera både riskerna för att det ska hända och konsekvenserna om det inträffar. För att ta sig an uppgifterna b...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023
 • Pilotstudie Livsmedelsföretags omställning vid höjd beredskap

  En produktionsomställning kan innebära en mängd olika åtgärder. Blackthorn AB och Aqua Nobel of Sweden AB har på uppdrag av Livsmedelsverket genomfört en pilotstudie av livsmedelsföretagens ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 2024
 • E 2024 nr 01 - Animaliska livsmedel och allergi samt allergier vid ett förändrat klimat

  Detta vetenskapliga underlag har tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, på uppdrag av Livsmedelsverket. Frågeställningarna i Livsmedelsverkets beställning b...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Allergi, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • S 2024 nr 01 - Fler gör mer 2020-2023

  Här presenteras en utvärdering av hittillsvarande insatser inom handlingsplanen ”Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030”. Livsmedelsverket fick i regleringsbrevet 2023 i uppd...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024