Söksida

Sökresultat

Hittade 118 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • 2007 nr 10 - Riskvärdering av metylkvicksilver i fisk

  Livsmedelsverket har under år 2006 och 2007 arbetat med det vetenskapliga underlaget för en revision kostråden för fisk innehållande höga halter av metylkvicksilver (MeHg) och svårnedbrytbar...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2007
 • 2008 nr 21 - Revidering av Matmallen

  Matmallen är ett bildmaterial som utvecklats vid Livsmedelsverket.Med hjälp av bilder och teckningar kan deltagarna i skattade kostundersökningar beskriva hur mycket de ätit av olika maträtt...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Matvanor
  Utgivningsår : 2008
 • 2019 - Avsättning av svenskt vildsvinskött, slutrapport

  Livsmedelsverket redovisar med denna rapport resultat för Regeringsuppdraget Analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött. Arbetet har genomförts ti...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2019
 • 2022 - Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeende?

  Livsmedelspriserna har ökat kraftigt för flera produkter under våren 2022. Denna undersökning ha genomförts för att öka kunskapen om och i så fall på vilket sätt de förändrade priserna påver...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2022
 • 2022 - Nationell amningsstrategi 2022-2027

  Förbättrade förutsättningar för ett jämlikt och tillgängligt amningsstöd för alla föräldrar kan ge positiva effekter på folkhälsan och minska belastningen på klimat och miljö. Utgångspunkten...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • 2023 - Bäst före – ofta bra efter, konsumentundersökning hösten 2023

  Uppföljande konsumentundersökning om märkningen Bäst före, ofta bra efter. Syftet med märkningen är att förtydliga att många produkter faktiskt håller längre än bäst före-datumet.  Genom att...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

  Ransoneringslagen (1978:268) är en av de så kallade fullmaktslagarna. Den träder i kraft om det skulle bli krig i Sverige och får också tillämpas vid andra extraordinära händelser där det fi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Regeringsuppdrag - Mindre saltintag och intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

  Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns förutsättningar för att livsmedelsbranschen genom frivilliga överenskommelser kan minska salt- och sockerinnehållet i liv...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag, Matvanor
  Utgivningsår : 2024
 • Beredskapshandbok för offentliga måltider

  Offentliga måltider inom skola, vård och omsorg är viktiga för att sköra ska få den mat de behöver. Om det uppstår störningar i måltidsverksamheten behöver ett flertal personer agera skyndsa...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2022
 • Bra mat för barn mellan ett och två år - 15 språk

  Våra råd om mat för barn mellan ett och två år på 15 olika språk. 
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Andra språk, Barn
  Utgivningsår : 2011
 • Bra mat för spädbarn under ett år - 15 språk

  Våra råd om mat för spädbarn under ett år på 15 olika språk.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Andra språk, Barn
  Utgivningsår : 2011
 • Bra mat när du är gravid – lättläst

  Här finns Livsmedelsverkets kostråd för gravida översatta till lättläst svenska. Den är till för personer som av olika anledningar har svårt att läsa vanlig svenska, eller som håller på att ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • Den grönare Matcirkeln

  Matcirkeln har uppdaterats till en grönare version och finns nu att beställa som en affisch! För att vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att leva är det bra att äta mer växtbas...
  Publikationstyp : Affisch
  Ämne : Matvanor, Näringsämnen
  Utgivningsår : 2023
 • Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen

  I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Till måltiderna används livsmedel för cirka 10 miljarder kronor per år. De offentliga måltiderna påverkar p...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Offentliga måltider, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

  Publikationstyp : Faktaskrift
  Ämne : Dricksvatten
  Utgivningsår : 2022
 • E 2024 nr 01 - Animaliska livsmedel och allergi samt allergier vid ett förändrat klimat

  Detta vetenskapliga underlag har tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, på uppdrag av Livsmedelsverket. Frågeställningarna i Livsmedelsverkets beställning b...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Allergi, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • E-nummernyckel - 2024

  I livsmedel får bara tillsatser som är godkända användas. För att en tillsats ska godkännas måste den till exempel vara av värde för konsumenten eller nödvändig för livsmedlets hantering.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Tillsatser
  Utgivningsår : 2024
 • Faktablad - Kokning av dricksvatten

  När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller använd...
  Publikationstyp : Faktablad
  Ämne : Dricksvatten, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2022
 • Fallstudie Brand i livsmedelsindustri Mixum AB

  Livsmedelsverket vill uppmärksamma företag i livsmedelsbranschen på värdet av att ha tänkt till innan en olycka händer. Att tänka innan och planera för ”det värsta som kan hända oss” kan var...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 1
 • Fallstudie råvarubrist Botnia fisk

  På tisdagen den 19 april togs prover för Cryptosporidium ut på både råvattnet och renvattnet från vattenverket Abborren. För Botnia Fisk, som inte hade någon plan B för sin vattenförsörjning...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 1