Söksida

Sökresultat

Hittade 138 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • 2007 nr 10 - Riskvärdering av metylkvicksilver i fisk

  Livsmedelsverket har under år 2006 och 2007 arbetat med det vetenskapliga underlaget för en revision kostråden för fisk innehållande höga halter av metylkvicksilver (MeHg) och svårnedbrytbar...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2007
 • 2008 nr 21 - Revidering av Matmallen

  Matmallen är ett bildmaterial som utvecklats vid Livsmedelsverket.Med hjälp av bilder och teckningar kan deltagarna i skattade kostundersökningar beskriva hur mycket de ätit av olika maträtt...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Matvanor
  Utgivningsår : 2008
 • 2019 - Avsättning av svenskt vildsvinskött, slutrapport

  Livsmedelsverket redovisar med denna rapport resultat för Regeringsuppdraget Analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött. Arbetet har genomförts ti...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2019
 • 2021 - Bäst före – ofta bra efter, konsumentundersökning hösten 2021

  Syftet med märkningen Bäst före-ofta bra efter är att förtydliga att många produkter faktiskt håller längre än bäst före-datumet.  Genom att förtydliga för konsumenterna att produkterna vid ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2021
 • 2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen - Nuläge och förslag på åtgärder

  Livsmedelsverket har, som ett led i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret, under 2019-2021 utrett dricksvattenförsörjningens kemikalieberoende i ett projekt som finansierats av anslag v...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2021
 • 2021 - Upphörande av besiktningsmoment i syfte att upptäcka dynt

  Syftet med rapporten är att tydliggöra samhällsekonomiska effekter av borttagandet av besiktningsmomentet dyntsnitt. Den samlade bedömningen utifrån den samhällsekonomiska analysen är att de...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Stöd till företag
  Utgivningsår : 2021
 • 2022 - Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeende?

  Livsmedelspriserna har ökat kraftigt för flera produkter under våren 2022. Denna undersökning ha genomförts för att öka kunskapen om och i så fall på vilket sätt de förändrade priserna påver...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2022
 • 2022 - Nationell amningsstrategi 2022-2027

  Förbättrade förutsättningar för ett jämlikt och tillgängligt amningsstöd för alla föräldrar kan ge positiva effekter på folkhälsan och minska belastningen på klimat och miljö. Utgångspunkten...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • 2023 - Bäst före – ofta bra efter, konsumentundersökning hösten 2023

  Uppföljande konsumentundersökning om märkningen Bäst före, ofta bra efter. Syftet med märkningen är att förtydliga att många produkter faktiskt håller längre än bäst före-datumet.  Genom att...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har sedan april 2021 arbetat, på uppdrag av regeringen, med att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer samt relevanta insatsområden för en h...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Framtagande av metod för att mäta mängden mat som flödar i det nationella livsmedelsystemet

  Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2022 och 2023 i uppdrag att ta fram en metod för att mäta mängden mat i det nationella livsmedelssystemet. Syftet med uppdraget ä...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 1
 • 2024 - Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

  Ransoneringslagen (1978:268) är en av de så kallade fullmaktslagarna. Den träder i kraft om det skulle bli krig i Sverige och får också tillämpas vid andra extraordinära händelser där det fi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Kartläggning av kritiska och strategiska varor i livsmedelskedjan i leden efter primärproduktionen

  Inom ramen för regeringsuppdraget Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen har Livsmedelsverket fått i uppdrag att redovisa förslag på strategiska varor som är särskilt viktiga för försörjningsfö...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 1
 • 2024 - Regeringsuppdrag - Mindre saltintag och intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

  Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns förutsättningar för att livsmedelsbranschen genom frivilliga överenskommelser kan minska salt- och sockerinnehållet i liv...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag, Matvanor
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Regeringsuppdrag för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata, delrapport 1

  Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som ska förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system f...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • 2024 - Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen 2021 - 2023

  I regleringsbreven 2021–2023 fick Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett flertal uppdrag inom ramen för civilt försvar. Resultatet av arbetet med...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • Ammande - Råd om bra mat

  Livsmedelsverkets råd om bra mat för den som ammar sitt barn är till för att både den ammande och barnet ska må bra!  Råden finns på www.livsmedelsverket.se/ammande. Den här foldern ger en i...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2021
 • Beredskapshandbok för offentliga måltider

  Offentliga måltider inom skola, vård och omsorg är viktiga för att sköra ska få den mat de behöver. Om det uppstår störningar i måltidsverksamheten behöver ett flertal personer agera skyndsa...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2022
 • Bra mat för barn mellan ett och två år - 15 språk

  Våra råd om mat för barn mellan ett och två år på 15 olika språk. 
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Andra språk, Barn
  Utgivningsår : 2011
 • Bra mat för spädbarn under ett år - 15 språk

  Våra råd om mat för spädbarn under ett år på 15 olika språk.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Andra språk, Barn
  Utgivningsår : 2011