Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2019/627

    Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
    Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
  • EU-förordning 37/2010

    Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med ändringar införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (konsoliderad
    Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-03-27