Söksida

Hittade 330 i kategori "Om oss"

 • Albina Snacks AB återkallar nötter - aftlatoxin

  Albina Snacks AB återkallar nötter på grund av aflatoxin. Albina Snacks pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-19
 • Ica återkallar tonfiskwrap – odeklarerad kyckling och mjölk

  Ica återkallar Krämig tonfiskröra i mjukt tortillabröd. Fyllningen innehåller mjölk och kyckling utan att det anges i ingrediensförteckningen. Icas pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-18
 • Projekt

  Här hittar du information om några av de projekt vi driver på Livsmedelsverket. Det är inte en komplett lista över alla projekt utan olika projekt publicerar information när de har behov av att
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-17
 • Får man använda Livsmedelsverkets material på webbplatsen?

  Livsmedelsverkets webbplats innehåller material som vi gärna vill sprida. Detta gäller under förutsättning att du följer följande regler. Materialet ska återges i oredigerat skick. Det ska framgå
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-17
 • Bergendahl Food återkallar jordnötter och nötmix - på grund av mögelgift

  Bergendahl Food återkallar jordnötter och nötmix med anledning av förhöjda halter av mögelgiftet aflatoxin i produkterna. Information från Bergendahl Food
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-14
 • Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

  NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-09-14
 • Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat

  Hur är det egentligen, får en skola ta emot mat som ges bort av till exempel en butik och servera till eleverna? Eller sälja skolmat som blivit över? Svaret är ja, det går bra – men den som skänker,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-09-13
 • Nationellt nätverk för dricksvatten

  Nationellt nätverk för dricksvatten Nationellt nätverk för dricksvatten är ett forum för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-13
 • Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel Dnr 2018/02739

  Svar senast den 5 oktober 2018 Missiv PM Föreskriftsförslag
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-11
 • Kontakt

  Telefon: 018-17 55 00 Växelns öppettider: 8:00 - 16.00 Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00  Adress: Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala Fax: 018-10 58 48 livsmedelsverket@slv.se
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-11
 • Om oss

  Alla ska känna matglädje och må bra av maten! Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-10
 • Strategiska gruppen för livsmedelskedjan

  Myndigheterna i livsmedelskedjan samarbetar kontinuerligt för att utveckla det svenska kontrollsystemet. Målet är att Sverige uppfyller kraven i kontrollförordningen och att konsumenter och företag
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-06
 • Planera för framtidens dricksvatten

  Bra dricksvattenkvalitet i framtiden kräver planering med god framförhållning. Planerna måste beakta risker och sårbarheter som förändrat klimat innebär samt befolkningens kommande behov. På den här
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-03
 • Kronfågel återkallar kyckling - förekomst av listeria

  Kronfågel återkallar kyckling - förekomst av listeria Kronfågel har upptäckt förekomst av listeria i två kycklingprodukter och därför återkallar företaget alla produkter som producerats på samma
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-03
 • Better Training for Safer Food

  BTSF - Better Training for Safer Food Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-03
 • Kontrollen i livsmedelskedjan måste bli likvärdig

  Kontrollen i livsmedelskedjan måste bli likvärdig Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt bra i Sverige. Det ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men det finns utrymme för
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-08-29
 • Livsmedelsverket förelägger sju kommuner som inte bevakat varningar om hälsofarliga livsmedel

  Livsmedelsverket förelägger sju kommuner som inte bevakat varningar om hälsofarliga livsmedel Livsmedelsverket förelägger sju kommuner att visa hur de i fortsättningen på ett pålitligt sätt ska
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-08-28
 • Livsmedelsverkets arbete för Sveriges livsmedelsstrategi

  Livsmedelsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att uppnå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Strategin är en grund för en hållbar livsmedelspolitik fram till 2030. För
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-27
 • Codex Alimentarius Commission

  Codex Alimentarius Commission Livsmedelsverket är Sveriges Codex Contact Point Alla länder har en Codex Contact Point. I Sverige är det Livsmedelsverket som samordnar Codexarbetet. Codex Contact
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-27
 • Riskvärderingskommittéer - JECFA, JEMRA, JMPR

  JECFA, JEMRA OCH JMPR är oberoende vetenskapliga kommittéer som administreras av FAO och WHO. JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA är en oberoende internationell
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-27