Söksida

Hittade 353 i kategori "Om oss"

 • Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor att göra utkast till generella villkor som avser
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-14
 • Avgiftsmodell för material i kontakt med livsmedel

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå hur kontrollen av material i kontakt med livsmedel kan avgiftsfinansieras. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-14
 • Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-14
 • Livsmedelsverket föreslår maxhalt för koffein i energidrycker

  Livsmedelsverket föreslår maxhalt för koffein i energidrycker Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att begränsa tillgången på energidrycker och koffeintaget hos barn.
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-14
 • Intag av energidrycker

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda om det behövs åtgärder för att begränsa tillgången på energidrycker för barn och unga. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-14
 • Expertgruppen för nutrition och folkhälsa

  Expertgruppen för nutrition och folkhälsa ger Livsmedelsverket vetenskapligt stöd i frågor om matvanor och hälsa och bidrar till att bevaka detta forskningsområde. Vad gör expertgruppen? På
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-13
 • Arla återkallar Pucko Original - glasbitar kan lossna från flaskan

  Arla återkallar Pucko Original på grund av att glasbitar kan lossna från flaskan. Arlas pressmeddelande
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-13
 • Efsa gör en preliminär bedömning av PFOS och PFOA

  PFOS och PFOA är kemiska ämnen som bland annat funnits i brandskum som använts på brandövningsplatser. Ämnena har därför förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder. Efsa,
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-13
 • Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

  De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-13
 • Säker mat och dricksvatten

  Säker mat och bra dricksvatten Som konsument ska du kunna lita på att maten och dricksvattnet är säkert och inte innebär risker för din hälsa. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel genom
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-12
 • Pålitlig information

  Pålitlig information:                                        - ingen ska blir lurad Är köttet på menyn vad det utges för att vara?  Anges allergi-framkallande ämnen? Kommer varan från den region som
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-12
 • Bra matvanor

  Vad du äter och dricker har stor betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets råd om bra matvanor är baserade på vetenskap och hjälper dig att äta hälsosamt. För dig och miljön. Livsmedelsverkets råd om
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-12
 • Kontakt

  Telefon: 018-17 55 00 Växelns öppettider: 8:00 - 16.00 Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00 Adress: Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala Fax: 018-10 58 48 enlivsmedelsverket@slv.se
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-12
 • Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

  Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Den nya skärpningen i
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-12
 • Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för Vrigstad Hemost enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2018/01950

  Svar senast 24 januari 2019 Missiv Sammanfattande dokument Konsekvensutredning
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-12
 • Livsmedelshygien - CCFH

  Kommitténs mandat Codex hygienkommitté, CCFH tar fram vissa grundläggande dokument om livsmedelshygien, hanteringsanvisningar för olika slags livsmedel och dokument om riskhanteringsstrategier för
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-10
 • Välj sill på burk i stället för strömming i jul

  Välj sill på burk i stället för strömming i jul Planerar du att äta fisk i jul? Bra tänkt. Fisk är både gott och nyttigt. Byter du strömming från Östkusten till sill från västkusten så får du bra
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-10
 • Coop återkallar fler charkprodukter - listeria

  Coop återkallar fler charkprodukter på grund av listeria. Pressmeddelande - Coop
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-07
 • Styckmästarn återkallar Nötfärs - salmonella

  Styckmästarn återkallar Nötfärs med ursprung Irland av varumärkena Styckmästarn och John Selection. Nötfärsen kan innehålla Salmonella. Styckmästarn återkallar Nötfärs - Styckmästarna
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-06
 • Det som mäts är det som syns – ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök

  För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs idag på många olika sätt. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-05