Söksida

Sökresultat

Hittade 31 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • EU veterinarian for work with animal protection and food safety, Sweden

  EU veterinarian for work with animal protection and food safety, Sweden 1119 1128 2024-05-13 2024-06-15 A sustainable employment The Swedish Food Agency works actively to offer all employees a
 • Första slakt på gård – två Highland cattle i södermanländsk hage

  Pressmeddelande: Första slakt på gård – två Highland cattle i södermanländsk hage Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från. Den första
  Pressmeddelanden - Senast granskad 2024-04-09
 • ICA återkallar ICA Sandwich med Tomat & Mozzarella, 145 g - fel etikett

  Återkallande: ICA återkallar ICA Sandwich med Tomat & Mozzarella, 145 g - fel etikett ICA återkallar ICA Sandwich med Tomat & Mozzarella, 145 g eftersom den är felmärkt. Icas pressmeddelande
  Om oss - Senast granskad 2024-05-23
 • Insurgent Ventures II återkallar XQS Citrus Cooling Functional Pouches 50 mg koffein - kan innehålla nikotin

  Återkallande: Insurgent Ventures II återkallar XQS Citrus Cooling Functional Pouches 50 mg koffein Återkallandet gäller batchnummer CC003102. Läs företagets återkallande här: Produktåterkallelse XQS
  Om oss - Senast granskad 2024-05-24
 • Kontakt

  Telefon: 018-17 55 00 Växelns öppettider: 8:00 - 16.00 Helger och korta dagar 2024 Registraturen - ta del av allmänna handlingar 018-17 55 00 Registraturen har telefontider 9.00-11.00 samt 13.00-
  Om oss - Senast granskad 2024-05-16
 • Kontaminanter i livsmedel - CCCF

  Kommitténs mandat Kommitténs mandat CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för
  Om oss - Senast granskad 2024-05-20
 • Lagstiftning

  Nästan all lagstiftning på livsmedelsområdet är framtagen gemensamt inom EU och gäller därmed för hela EU. Nationell lagstiftning som kompletterar och genomför EU-reglerna finns i form av lagar,
  Om oss - Senast granskad 2024-05-06
 • Livsmedelskontrollant i Trelleborg, vikariat

  Livsmedelskontrollant i Trelleborg, vikariat 1112 1121 2024-04-23 2024-05-30 En hållbar anställning Livsmedelsverket jobbar aktivt för att erbjuda alla medarbetare en hållbar anställning. Vi ger
 • Livsmedelstillsatser - CCFA

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår följande. CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser Kommittén tar fram
  Om oss - Senast granskad 2024-05-07
 • Mät- och analysförmåga avseende radioaktiva ämnen i dricksvatten

  Sveriges förmåga att mäta och analysera radioaktiva ämnen i dricksvatten ska stärkas. Livsmedelsverket driver fyra pågående arbeten på området. Under åren 2023-2025 pågår flera arbeten för att höja
  Om oss - Senast granskad 2024-05-03
 • Nationellt nätverk för bra matvanor

  Det Nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv. Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra
  Om oss - Senast granskad 2024-05-22
 • Officiell veterinär till Luleå - vikariat

  Officiell veterinär till Luleå - vikariat 1128 1137 2024-05-21 2024-06-11 Gillar du vacker natur och möjlighet till skidåkning och vandring i direkt anknytning till din arbetsplats? Uppskattar
 • Regeringsuppdrag

  Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. På den här sidan hittar du länkar till några av dem och några som nyligen redovisats. Det finns också en länk till en
  Om oss - Senast granskad 2024-04-09
 • Regeringsuppdrag från Socialdepartementet Uppdrag om mat och måltider för äldre personer

  Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att sammanställa och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer. Kunskapsstöden ska vara riktade till personal och
  Om oss - Senast granskad 2024-05-22
 • Rådgivare, kompetenscentrum för offentliga måltider

  Rådgivare, kompetenscentrum för offentliga måltider 1124 1132 2024-05-14 2024-06-03 Varför Livsmedelsverket Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och
 • Rådgivare, vikariat vid Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion

  Rådgivare, vikariat vid Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion 1120 1129 2024-05-08 2024-05-27 Varför Livsmedelsverket Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring
 • Statsinspektör med fokus på livsmedelshygien

  Statsinspektör med fokus på livsmedelshygien 1122 1131 2024-05-13 2024-06-02 Varför Livsmedelsverket Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och dricksvatten
 • Systemtekniker med specialistkunskap inom sambands- och säkerhetssystem

  Systemtekniker med specialistkunskap inom sambands- och säkerhetssystem 1125 1133 2024-05-15 2024-06-06 Vill du vara med och bidra till att utveckla Livsmedelsverkets förvaltning av Rakel och
 • Tillsvidareanställd officiell veterinär till Gällivare

  Tillsvidareanställd officiell veterinär till Gällivare 1126 1134 2024-05-21 2024-06-04 Gillar du vacker natur och möjlighet till skidåkning och vandring i direkt anknytning till din arbetsplats?
 • Tillsvidareanställd officiell veterinär till Kiruna

  Tillsvidareanställd officiell veterinär till Kiruna 1127 1136 2024-05-21 2024-06-04 Gillar du vacker natur och möjlighet till skidåkning och vandring i direkt anknytning till din arbetsplats?