Söksida

Hittade 399 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • NKP-webben

  Välkommen till NKP-webben som är ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt visualisera och beskriva hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Här finns myndigheternas mål och prioriteringar samlade – det är här kontrollen börjar!
 • 160222 Export Verification Program (EVP) Japan

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-03-08
 • 42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

  Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället. Nu finns handlingsplanen "Fler gör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-25
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-10
 • Algeriet

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Algeriet. Längst ner på sidan hittar du exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-10-25
 • Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

  Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Allergener

  De ämnen som är vanliga orsaker till allergi, eller annan överkänslighet, benämns allergener. Det enda en allergisk person kan göra för att undvika att bli sjuk är att se till att maten inte
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-01-11
 • Allergenmärkning på vin

  Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Allmänt om exportintyg

  Allmänt om exportintyg Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel Exportintyg Exportintyg för olika länder utanför EU finns publicerade på Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-24
 • Anmälan till kontrollorgan

  Ändrad 20180207 Livsmedelsverket vill informera om två ändringar i tolkningen av det ekologiska regelverket som påverkar vilka företag som ska vara anslutna till ett kontrollorgan   Den första
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-12-21
 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207) Nu har Livsmedelsverket
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-08
 • Anmälningskrav för "fri från"-livsmedel

  Nu införs ett nationellt krav att "fri från"-livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket. I samband med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013(FSG-förordningen) upphävde
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-12
 • Ansökan om godkännande eller anmälan av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

  Ansökan, anmälan och godkännande av nya livsmedel – gör så här Här beskrivs hur du ansöker om godkännande av ett nytt livsmedel eller anmäler ett traditionellt livsmedel från tredjeland. Ansökan och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-04-04
 • Ansökan om nya hälsopåståenden

  Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av EU-kommissionen och finns publicerade i en EU-förordning eller ett EU-beslut. I EU-kommissionens register över godkända hälsopåståenden anges
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-28
 • Land
  Egypten

  Supplier
  Jolly Food Industries S.A.E.
  Valid from
  2016-02-23

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2016-02-24
 • Apelsiner från Egypten

  Apelsiner från Egypten Nytt beslut om uppföljande provtagning har publicerats gällande apelsiner från Egypten. För mer information se bifogad länk   Apelsiner från Egypten
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2018-05-31
 • Valencia

  Land
  Egypten

  Supplier
  Wafra for Export and & Agricultural Production
  Valid from
  2018-05-31

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2018-05-31
 • Land
  Turkiet

  Supplier
  Ekunomik Sistem Gida Tarin ve Orman Ürünleri San TIC. ve Ltd. STI,
  Valid from
  2016-02-23

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2016-02-24
 • Arbetet mot livsmedelsfusk fortsätter

  Livsmedelsfusk är ett prioriterat område för Livsmedelsverket. Sverige har kommit en bra bit på väg i arbetet, men mer behöver göras. Det framgår av en rapport till regeringen. Arbetet sker brett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-04-27
 • Argentina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generellt Export
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-08
 • Armenien

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Armenien. Allmän information om export till Armenien En anläggning som redan är auktoriserad och listad av annat
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-03