Söksida

Hittade 394 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • 160222 Export Verification Program (EVP) Japan

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-03-08
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-03
 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

  Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Allergener

  De ämnen som är vanliga orsaker till allergi, eller annan överkänslighet, benämns allergener. Det enda en allergisk person kan göra för att undvika att bli sjuk är att se till att maten inte
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-11
 • Allergenmärkning på vin

  Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-30
 • Allmänt om exportintyg

  Allmänt om exportintyg Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel Exportintyg Exportintyg för olika länder utanför EU finns publicerade på Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-22
 • Anmälan av så kallade "Fri från" - livsmedel kommer att finnas kvar

  Livsmedelsverket beslutade att fri från-anmälan ska vara kvar (egentligen återinföras) eftersom det i nuläget inte finns något bättre alternativ. Med anledning av att den så kallade FSG-förordningen
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-13
 • Anmälan till kontrollorgan

  Ändrad 20180207 Livsmedelsverket vill informera om två ändringar i tolkningen av det ekologiska regelverket som påverkar vilka företag som ska vara anslutna till ett kontrollorgan   Den första
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-21
 • Ansökan om godkännande eller anmälan av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

   Nya livsmedel måste vara godkända för att säljas inom EU. Lagstiftningen om ansökningar om godkännande och anmälningar om att sätta ut nya livsmedel på marknaden i EU gäller från den 1 januari 2018.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-13
 • Ansökan om nya hälsopåståenden

  Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av EU-kommissionen och finns publicerade i en EU-förordning eller ett EU-beslut. I EU-kommissionens register över godkända hälsopåståenden anges
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-30
 • Land
  Egypten

  Supplier
  Jolly Food Industries S.A.E.
  Valid from
  2016-02-23

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-02-24
 • Land
  Turkiet

  Supplier
  Ekunomik Sistem Gida Tarin ve Orman Ürünleri San TIC. ve Ltd. STI,
  Valid from
  2016-02-23

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-02-24
 • Arbetet mot livsmedelsfusk fortsätter

  Livsmedelsfusk är ett prioriterat område för Livsmedelsverket. Sverige har kommit en bra bit på väg i arbetet, men mer behöver göras. Det framgår av en rapport till regeringen. Arbetet sker brett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-27
 • Argentina

  Här finns information om särskilda krav som Argentina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-26
 • Armenien

  Här finns information om export av livsmedel till Armenien från Sverige. Allmän information om export till Armenien En anläggning som redan är auktoriserad och listad av annat medlemsland i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-22
 • Aromer

  Aromer är ämnen som inte äts eller dricks som de är, utan som sätts till livsmedel i mycket låga halter för att ge eller förändra livsmedlens smak och doft. Aromer ger eller förstärker smak av till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-06-01
 • Arsenik i ris - företag

  Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i vissa berggrunder och grundvatten. Ris och andra grödor kan ta upp arsenik via jorden eller bevattningsvattnet. Ett högt intag av arsenik kan öka risken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-15
 • Australien

  Här finns information om särskilda krav som Australien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-08
 • Avgifter

  Kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Livsmedelskontrollen omfattar alla företag i livsmedelskedjan, från primärproduktionen och alla led fram till att livsmedlen säljs eller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-05