Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

  • EG-förordning 999/2001

    Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Författningen med senste ändringarna införda Europaparlamentets och
    Smittskydd - Senast granskad 2023-01-11
  • EU-förordning 142/2011

    Om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
    Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-11-22