Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2019/1793

    Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU)
    Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-07-03
  • LIVSFS 2023:2

    Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) Nya föreskrifter och allmänna
    Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-24